Accreditatie kwaliteitsregister V&V

De Gezond & Zeker Innovatiedag 2024 is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&V. Dat betekent dat je zes accreditatiepunten kunt verdienen door deel te nemen aan de Innovatiedag. Geef bij je inschrijving BIG- en/of V&VN-nummer op in het daarvoor bestemde invulveld. Dan worden de punten na jouw aanwezigheid bij de Gezond & Zeker Innovatiedag en deelname aan de workshops automatisch bijgeschreven. Wat is het kwaliteitsregister V&V?

Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden is een online registratiesysteem waar je als verpleegkundige of verzorgende vastlegt wat je doet aan deskundigheidsbevordering. Door de beroepsgroep is, in samenspraak met betrokkenen, een standaard opgesteld waaraan je je kunt spiegelen en kunt zien of je voldoende bekwaam bent.