Accreditatie kwaliteitsregister V&V

De Gezond & Zeker Innovatiedag is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&V.
Je kunt met jouw aanwezigheid 4 punten verdienen voor het Kwaliteitsregister. Sta je niet in het register V&V? Je kunt ook punten opvoeren onder ‘overige deskundigheidsbevordering’. Mail ons daarvoor na afloop van het evenement.
Dan mailen we je een bewijs van deelname toe.Wat is het kwaliteitsregister V&V?

Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden is een online registratiesysteem waar je als verpleegkundige of verzorgende vastlegt wat je doet aan deskundigheidsbevordering. Door de beroepsgroep is, in samenspraak met betrokkenen, een standaard opgesteld waaraan je je kunt spiegelen en kunt zien of je voldoende bekwaam bent.